Om coaching

Som din coach jobbar jag för att stärka och utveckla dig med utgångspunkten att du har svaren inom dig. Min roll är därför inte att säga åt dig vad du ska göra men istället att lyssna aktivt, ställa utmanande frågor och hjälpa dig att upptäcka nya tankar, perspektiv och beteenden. Jag ger dig stöd, struktur och feedback i processen att utvecklas!

nord-consulting-coach.JPG

I mötet med dig som klient är jag engagerad i din utveckling och jag strävar efter att utmana dina invanda tankemönster och beteenden för att du ska kunna uppnå den förändring du söker.

Jag stöttar och utmanar dig i processen att nå dina mål, min feedback till dig är ärlig och direkt, men bottnar alltid i medkänsla för dig och dina upplevelser. Vi jobbar tillsammans med konkreta metoder och du får strategier och verktyg som hjälper dig att uppnå konkret förändring i ditt liv. 

Diplomerad coach

ICF, International Coach Federation, är den internationellt största branschorganisationen för certifierade coacher och jag följer givetvis deras etiska riktlinjer. Min utbildning via Leapfrog uppfyller ICF's utbildningskrav för certifiering på ACC-nivå. Deras definition av coaching är följande:

Ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

Om du är redo att genomföra en förändring i ditt liv och behöver stöd på vägen dit - då är coaching rätt för dig!