Om coaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig som individ att uppnå den förändring du önskar. Som din coach jobbar jag för att stärka och utveckla dig med utgångspunkten att du har svaren inom dig. Jag kombinerar utforskande coaching med konkret karriärrådgivning för att du ska få möjlighet att hitta den karriär som känns meningsfull för dig.

Att anlita en coach för din karriärförändring ger dig möjlighet att verkligen ta de steg framåt som du önskar, du får en samtalspartner som lyssnar aktivt, ställer utmanande frågor och hjälper dig att upptäcka nya tankar, perspektiv och beteenden. Du får stöd, struktur och feedback i processen att utvecklas!

writing2.jpg

Jag är diplomerad coach och har tio års erfarenhet från HR och rekrytering vilket gör att jag kan kombinera coachingens utforskande frågor med mina konkreta kunskaper och erfarenheter från att möta kandidater i rekryteringsprocesser.

I mötet med dig som klient är jag engagerad i din utveckling och jag strävar efter att utmana dina invanda tankemönster och beteenden för att du ska kunna uppnå den förändring du söker.

Jag stöttar och utmanar dig i processen att nå dina mål, min feedback till dig är ärlig och direkt, men bottnar alltid i medkänsla för dig och dina upplevelser. Vi jobbar tillsammans med konkreta metoder och du får strategier och verktyg som hjälper dig att uppnå konkret förändring i ditt liv. Som coach har jag självklart tystnadsplikt och all information hanteras konfidentiellt.

Diplomerad coach

ICF, International Coach Federation, är den internationellt största branschorganisationen för certifierade coacher och jag följer givetvis deras etiska riktlinjer. Min utbildning via Leapfrog uppfyller ICF's utbildningskrav för certifiering på ACC-nivå. Deras definition av coaching är följande:

Ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

Om du är redo att genomföra en förändring i ditt liv och behöver stöd på vägen dit - då är coaching rätt för dig!

Coachingprocessen

Ett samarbete brukar börja med ett första samtal via telefon/online där vi lär känna varandra lite bättre och undersöker om jag kan vara rätt coach för dig. Detta möte är kostnadsfritt och du behöver inte boka fler möten efter detta.

Om vi båda känner att vi vill starta igång coaching tillsammans så brukar det handla om ca 6-10 möten för att nå de mål vi sätter upp för din utveckling.

Ett möte är 55 min och kostar 1 200 kr.

Varmt välkommen att boka möte!