Mod att vara sårbar

Jag har precis läst ut Brené Browns klassiker Mod att vara sårbar. Och jag ÄLSKAR den. Den passar väldigt bra in i den fas i livet jag är i nu känner jag, eller egentligen passar den nog in i hela livet men jag tror att jag är extra mottaglig nu. Det känner jag eftersom jag står inför utmaningar där jag kommer behöva våga släppa på perfektionismen, släppa på rädslan kring vad andra ska tycka om det jag gör, rädslan för att misslyckas och för att ångra de val jag gjort och gör. Jag tänker givetvis på det här med att jag startar eget företag. Ett företag i MITT namn, där jag satsar på något alldeles eget och i detta också öppnar upp för risken att få kritik, att bli bedömd, att misslyckas m.m. Och i allt detta kommer det krävas att jag vågar vara sårbar. Jag måste öppna upp mig utan att veta hur det kommer att tas emot. Och det är precis det som denna bok handlar om.

Brené Brown har doktorerat i sociologi och är idag professor vid ett universitet i Houston i Texas. Hon har de senaste 12 åren forskat på ämnena skam och sårbarhet. Och det som är så fantastiskt med henne är att hon verkligen lever som hon lär. I hennes böcker är hon frikostig med exempel från sitt eget liv där hon känt skam, där hon varit sårbar, där hon misslyckats o.s.v. Detta gör allt väldigt trovärdigt och också mycket mer intressant att läsa.

Bild från Brenes första TED-talk (källa: ted.com)

Om jag ska sammanfatta budskapet så handlar det om att vi människor i grunden strävar efter gemenskap och att få höra till, det är grundläggande för oss. Och skam är något vi känner när vi är rädda för att inte passa in, att inte få tillhöra och kanske bli uteslutna ur gemenskapen. Problemet är bara att om vi aldrig vågar vara sårbara så kan vi inte heller uppleva äkta glädje, samhörighet och lycka. Och då blir skam snarare ett hinder för oss från att nå den gemenskap vi strävar efter.

Tänk till exempel på kärlek vilket jag tycker är det ultimata exemplet på sårbarhet, du blottar helt dina känslor i den stund du vågar bli kär. Varje dag som du älskar någon måste du göra detta utan garantier, även om vi har lovat varandra evig trohet så står du alltid inför att denna person kanske älskar oss tillbaka eller kanske inte, att denna person kan lämna oss imorgon eller vara oss trogna livet ut. Detta är en ovisshet du måste leva med om du ska kunna få ta del av den glädje och lycka det innebär att älska någon och vara älskad tillbaka.

Att visa sin konst, sina texter, sina bilder eller tankar för världen, utan några löften om godkännande eller uppskattning - det är också sårbarhet. Att tillåta sig att gå helt upp i livets lyckliga stunder, fast man vet att de är flyktiga, och fast världen uppmanar oss att inte vara alltför lyckliga (eftersom det är att utmana ödet) - det är den starkaste sortens sårbarhet.

Ett viktigt budskap i boken är också att vi måste utmana myten om att sårbarhet är lika med svaghet. Många tror att vi är svaga när vi är sårbara, men detta behöver alltså inte vara sant. Brown definierar sårbarhet som en ovisshet, ett risktagande och en känslomässig nakenhet:

Sårbarhet är inte svaghet, och vi kan inte välja bort ovissheten, riskerna eller den känslomässiga nakenheten vi ställs inför varje dag. Det enda vi kan välja är om vi ska ge oss hän eller inte. Ju mer beredda vi är att göra sårbarheten till vår egen, desto mer vågar vi och desto tydligare blir det varför vi är här. Och ju mer vi skyddar oss från att bli sårbara, desto mer rädda och isolerade blir vi.

I hennes forskning har hon intervjuat en massa människor och detta är några exempel på situationer i vardagen när de känner sig sårbara:

  • Att be om hjälp
  • Att säga nej
  • Att gå på dejt första gången
  • Att säga ”Jag älskar dig” först utan att veta om den andra personen också älskar mig
  • Att visa upp något som jag har skrivit eller målat

Detta är alltså situationer som andra människor angett att de känner sig sårbara i. Tycker du att det låter som svagheter? Att våga säga "jag älskar dig", att våga skriva den där krönikan i tidningen, att våga be om hjälp när jag har det svårt? Allt det där skulle jag kalla MOD! Ja absolut håller jag med om att jag skulle känna mig blottad i dessa situationer, jag känner mig blottad när jag skriver denna blogg till exempel! Men det kan inte likställas med att vara svag.

Att visa sårbarhet handlar inte om att vinna eller förlora. Det handlar om mod. I en värld där otillräcklighet och skam dominerar och där rädslan har blivit en naturlig del av våra liv är sårbarheten omstörtande. Obehaglig. Den kan till och med vara lite farlig ibland. Och visst är det så att vi löper mycket större risk att bli sårade om vi vågar oss ut på planen. Men när jag ser tillbaka på mitt liv och vad det betytt för mig att visa stort mod kan jag ärligt säga att det inte finns något som är så obehagligt, farligt och plågsamt som när det känns som om jag står vid sidan av mitt eget liv och kikar in och undrar hur det skulle kännas om jag hade modet att delta och låta andra se mig.

Så för att våga vara sårbar krävs mod, och det kommer tyvärr inte komma en tid i våra liv då det inte är förenat med obehag att vara sårbar. Men om du bestämmer dig för att du vill leva ett liv med mod, mening och samhörighet, om du vill ta klivet ut och leva ett helhjärtat liv så måste du också ta av dig den rustning du byggt upp, våga visa upp dig, ta plats, låta andra se dig och utsätta dig för sårbarheten i detta. Finn då styrkan i att oavsett hur du blir mottagen så har du åtminstone levt enligt din värdering om mod och då kan det aldrig bli ett misslyckande.

Med detta i åtanke känner jag att jag absolut ska fortsätta skriva texter till bloggen, våga fortsätta på det där bokmanuset som ligger gömt på min hårddisk och våga satsa helhjärtat på mitt företag. Om allt blir en total flopp så har jag åtminstone följt min önskan om att våga öppna mig och bara det är vinst nog för mig :)

Vad finns det som du önskar göra om du vågade leva i ovisshet, om du vågade testa utan garantier för hur andra skulle reagera och ta emot det du gör?

Jag kan verkligen rekommendera denna bok, men för dig som vill ha snabbversionen kan jag rekommendera två TED-talks som Brené gjort om sin forskning (ca 20 min var). Det första är från 2010 och här talar hon om sin forskning kring sårbarhet. Det andra är från 2012 och där berättar hon om den otroliga skam hon kände efter sitt första tal. Hon gick inte utanför huset på tre dagar för hon skämdes över att hon hade blottat sig så mycket i sitt tal och att det nu skulle spridas till flera hundra, kanske tusen människor. 2012 hade det visats av 4 miljoner människor och idag är det över 25 miljoner människor som sett klippet!! Skammen finns kvar hos henne men hon har åtminstone visat mod genom att gå upp på scenen igen :) 

The power of vulnerability

Listening to shame

Christine Nord

Livs- och karriärcoach